Op-stookprotocol zandcement vloer met vloerverwarming

Zandcementvloer ofwel cementdekvloer met vloerverwarming zijn extra gevoelig voor scheurvorming door het ontstaan van thermische lengteveranderingen. Dit risico is te beperken door de vloerverwarming in de zandcementvloer langzaam en met regelmaat op temperatuur te brengen.
Het onderstaande opstook- en afkoelprotocol opgesteld door Bedrijfschap Afbouw gaat uit van de watertemperatuur van de verwarmingsinstallatie (en dus niet van een eventuele thermostaattemperatuur). In het algemeen geldt dat het water niet warmer dan maximaal 40 graden Celcius mag worden. Installatiebedrijven geven nogal eens 55 graden Celcius als maximum temperatuur aan. Dit levert echter een aanzienlijk verhoogd risico op scheuren en op onthechting op. Als het dus niet noodzakelijk is om 55 graden Celcius aan te houden, verdient het de voorkeur om het opstookprotocol op 40 graden Celcius af te stemmen. Ga zeker niet hoger dan 55 graden Celcius, de schadekans stijgt enorm!Ook is het belangrijk dat de zandcementvloer op eindsterkte is. Dit maakt dat zandcementvloeren bij voorkeur niet binnen 28 dagen mogen worden opgewarmd. Scheuren ontstaan doorgaans niet in de opwarmfase maar in de afkoelfase. Deze fase is dus feitelijk nog belangrijker dan de opwarmfase. Samengevat: zowel bij het opwarmen als bij het afkoelen moet het juiste tempo worden aangehouden.
Het is raadzaam het onderstaande opstookprotocol te hanteren voor cementdekvloeren met vloerverwarming:

1. Start met een watertemperatuur die 5 graden hoger is dan de omgevingstemperatuur van de ruimte. De watertemperatuur moet worden afgelezen op de verwarmingsinstallatie.2. Verhoog de watertemperatuur iedere 24 uur (of langer) met 5 graden, net zolang tot de praktisch maximale watertemperatuur van 40 graden is bereikt.3. Houd de maximum watertemperatuur minimaal 24 uur stabiel op 40 graden.4. Verlaag daarna de watertemperatuur iedere 24 uur met 5 graden, net zolang tot de starttemperatuur weer is bereikt. Steeds vaker komt het voor dat een vloerverwarmingssysteem ook kan koelen. Bij een dergelijk systeem is het belangrijk (zeker ’s zomers bij hoge temperaturen) dat de afkoelcyclus wordt doorgezet totdat de minimale temperatuur op de verwarmings- en koelunit 15 graden bedraagt.5. Wanneer er voldoende tijd beschikbaar is het te adviseren deze cyclus meerdere malen te herhalen.

6. Plaats op de cementdekvloer, waar het opstook- en afkoelprotocol in gang wordt gezet, een thermometer, zodat de oppervlaktetemperatuur van de vloer nauwgezet in de gaten kan worden gehouden. Indien het oppervlak van de zandcementvloer een temperatuur van 30 graden heeft bereikt, dient de watertemperatuur NIET verder te worden verhoogd en moet direct de afkoelcyclus worden ingezet.

Download opstookprotocol cementdekvloer met vloerverwarming